Hợp Tác Với Chia Sẻ Đánh Giá

Chia sẻ đánh giá là blog chia sẻ, đánh giá sản phẩm, giúp các độc giả lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ tốt và phù hợp nhất.

Nhằm đẩy mạnh phát triển nội dung, giúp truyền tải thêm nhiều thông tin hữ ích tới cộng đồng. Chúng tôi muốn hợp tác với các nhãn hàng, các thương hiệu có sản phẩm tốt trên cả nước.

Hình thức hợp tác

Bạn có thể lựa chọn hình thức hợp tác sau đây:

  1. Đặt bài viết Guest post – Nội dung truyền tải, quảng cáo của bạn dưới dạng bài viết độc quyền trên Chia sẻ đánh giá.
  2. Mua quảng cáo – Giới thiệu sản phẩm của bạn lên Chia sẻ đánh giá tại các vị trí tốt nhất.

Liên hệ hợp tác

Nếu bạn mong muốn hợp tác với chúng tôi, vùng lòng kết nối bằng việc nhắn tin cho chúng tôi tại trang liên hệ, hoặc gửi mail tới Chiasedanhgia@gmail.com.

Chân Trọng!